Privacy Policy – NL

Invest Reviva Limited (“Wij“) zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met onze algemene voorwaarden op www.invest-reviva.com en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen) zet uiteen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten en keuzes u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die we bewaren en verwerken. Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen, te begrijpen.
Voor de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (de AVG) is de gegevensbeheerder Invest Reviva Limited, [geregistreerd adres invullen].

Persoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelen
Contactgegevens zoals uw naam, adres, mobiele/telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Details van uw bezoeken aan onze site en de bronnen die u gebruikt.

Details van andere informatie die u ons heeft gegeven, zoals uw website, sociale media-accounts, eventuele indicatieve investeringsbedragen en wie u naar ons heeft verwezen.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens
Wanneer u formulieren invult op onze site
www.invest-reviva.com en dit omvat informatie die wordt verstrekt via een registratieproces of het aanvragen van verdere diensten. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die wordt gesponsord door Invest Reviva Limited, en wanneer u een probleem met onze site meldt.
Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bewaren.

We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u hier niet op hoeft te reageren.

IP-adressen en cookies.

We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om informatie aan onze adverteerders te rapporteren/samen te voegen.
Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkel individu.

Om dezelfde reden kunnen we informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door middel van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en een betere en persoonlijkere service te bieden. Ze stellen ons in staat:

– Om de omvang van ons publiek en ons gebruikspatroon in te schatten.

– Om informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze site kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.

– Om uw zoekopdrachten te versnellen.

– Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.

U kunt cookies weigeren door de instelling in uw browser te activeren, waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren.
Als u deze instelling selecteert, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u zich aanmeldt op onze site.

Houd er rekening mee dat al onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.

Gebruik van de informatie
Wij gebruiken informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren (“Toegestane doeleinden”:

– Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.

– Om u informatie te verstrekken, producten of diensten die u bij ons aanvraagt ​​of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, indien u ermee hebt ingestemd dat er voor dergelijke doeleinden contact met u wordt opgenomen

– Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan

– Om u in staat te stellen deel te nemen in interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest

– Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze service.

– We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn, en wij of zij kunnen hierover per e-mail of telefoon contact met u opnemen.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het desbetreffende vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen, het registratieformulier of log in op uw online Tempo Pilates-account en vink aan/uit (naargelang het geval) bepaalde marketingvoorkeuren en door de uitschrijfknop op individuele e-mails te selecteren.

Openbaarmaking van uw informatie
We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen elke gerelateerde houdstermaatschappij en/of dochteronderneming, zoals gedefinieerd in sectie 736 van de UK Companies Act 1985.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden:

– In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa.

– Als Invest Reviva Limited of vrijwel al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens die het over zijn klanten heeft, een van de overgedragen activa zullen zijn.

– Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze algemene voorwaarden op
www.invest-reviva.com en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Invest Reviva Limited of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
– Voor verzekeringsdoeleinden.

– Waar we uw persoonsgegevens bewaren en voor hoelang

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan zich onder meer bezighouden met het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen), waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.
We vragen je om een ​​wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig.
Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

We slaan uw persoonlijke gegevens op zolang als nodig is om deze te bewaren voor de toegestane doeleinden, of, waar we op uw toestemming hebben vertrouwd om uw persoonlijke gegevens te bewaren, zodra u uw toestemming voor ons intrekt om dit te doen, en we zijn niet anderszins wettelijk is toegestaan ​​of verplicht om de gegevens te bewaren.

Uw rechten
Behoudens bepaalde voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om:

– Een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

– Onnauwkeurige gegevens die we over u hebben laten corrigeren.

– Maak bezwaar of beperk ons ​​gebruik van uw persoonsgegevens.

– Verwijder de persoonsgegevens die wij van u

hebben – Dien een klacht in als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Stuur voor een van de bovenstaande zaken een e-mail naar
info@invest-reviva.com. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, kunnen wij van u verlangen dat u ons een bewijs van uw identiteit verstrekt, bijvoorbeeld door ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat wij de persoonsgegevens die wij bewaren op passende wijze beschermen tegen ongeautoriseerde toegangsverzoeken en voldoen aan onze beveiligingsverplichtingen.
We kunnen u een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen voor onredelijke of buitensporige verzoeken, en voor eventuele aanvullende kopieën van informatie die u kunt aanvragen.

Met betrekking tot klachten zullen wij onmiddellijk reageren op uw verzoeken en klachten.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen.
Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Eventuele wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan
info@invest-reviva.com .

Schuiven naar boven